EN
#15min.lt #analitika #ančiuko efektas #ančiuko sindromas #App Camp #atnaujinimas #bendradarbiavimas #bendravimas #Change by Design #co-discovery #darbo skelbimai #Delfi
#Delfi.lt #dizainas #dizaino analizė #dizaino atnaujinimas #dizaino metodai #dizaino šablonas #dizaino vertinimas #E. paslaugų tinkamumo naudotojams metodika #e.paslaugos #efektyvumas #EuroBasket #Facebook #General Tau Theory #geroji praktika #Global Service Jam #google #grafikas #IDEO #idioteka #ieskome dalyviu tyrimui #infodizainas #infografika #informacija #informacijos #informacijos dizainas #informacijos grafika #INOVATELL #interneto bankas #interneto svetainė #iPhone #kalbos aiškumas #Kalėdos #kiek kainuoja #klausimai #Klausimas TAU #krepšinis #Lietuva #Lietuva 2030 #lokacijos paslaugos #mobilieji įrenginiai #mokymai #naudotis #naudotojo sąsaja #navigacija #NK teismas #nuoseklumas #Omnitel #pakeitimai #paprastumas #pasaulinė usability diena #paslaugos patogumas #paslaugų dizainas #patarimai #patikimumas #patogumas #patogumo naudotis tyrimas #personalizacija #personalizavimas #platformos #portalas #prezentacijos skaidrės #programinė įranga #programuotojas #psichologijos teorijos #renginiai #renginių svetainės #savitarna #Sberbank #scenarijus #sistemos pakeitimai #skaitomumas #socialiniai tinklai #spalva #strategijos dokumentas #sveikinimas #teksto aiškumas #tendencijos #terminų naudojimas #tesktas #testavimas #Tim Brown #tinkamumas #tinkamumo revizija #tinkamumo testavimas #tinklalapiai #tinklalapis #tvarkaraštis #UI #UI patterns #usability #usability asociacija #usability expert #usability inspection #usability testas #usability testing #UsabilityLAB #user centered design #user experience #user interface #UX #ux futures #vakarėlis #valstybės pažangos strategija #Valstybės pažangos taryba #vartotojas #vartotojo sąsaja #vartotojų analizė #vartotojų sąveika #vartotojų testavimas #vartotojų tyrimai #Verslo klasė #VGTU #vienodumas #Vilnius #vizualizacija #Vyriausybė #Web akademija #world usability day #world usability day 2011 #world usability day 2012 #WUD 2011 #WUD 2012 #wud 2014 #WUD2010 #WUD2011 #WUD2012 #žmogaus ir kompiuterio sąveika #žmogaus ir roboto sąveika
more less

Terminų žodynas back

Informacijos architektūra
information architecture, IA
Bendrųjų informacinių erdvių struktūros projektavimas ir dizainas. T.y. interneto svetainių, intraneto sistemų, internetinių bendruomenių ir programinės įrangos organizavimo ir ženklinimo būdai bei metodai, kuriais siekiama vartotojui padėti kuo greičiau ir patogiau rasti informaciją arba atlikti užduotį.
Tinkamumas
usability
Kiekybinė charakteristika, atspindinti veiklos veiksmingumą, našumą ir pasitenkinimą, bei parodanti kaip produktas ar paslauga pritaikytas atlikti vartotojų užsibrėžtus veiksmus konkrečiame kontekste. Sąvoka „tinkamumas“ dažnai suprantama kaip metodų, gerinančių naudojimosi produktu ar paslauga paprastumą, visuma; arba kaip mokslo tyrimų kryptis, nagrinėjanti šios metodus. Kiti sąvokos vertimo variantai – patogumas naudoti, (pa)naudojamumas, vartojamumas, vartojiškumas, vartotiškumas ir kt.
Tinkamumo revizija
usability inspection
Tinkamumo srities specialisto atliekamas vertinimas, kaip produktas ar paslauga atitinka nustatytus tinkamumo standartus. Vertinimas remiasi eksperto patirtimi, nedalyvaujant tikriems produkto ar paslaugos vartotojams. Kiti sąvokos vertimo variantai – tinkamumo vertinimas, tinkamumo patikra.
Tinkamumo testavimas
usability testing
Produkto ar paslaugos tinkamumo įvertinimas, kuriame atitikimas nustatytiems tinkamumo standartams nustatomas remiantis tikrų vartotojų testavimo rezultatais.
Pasiekiamumas
accessibility
Tam tikro objekto pritaikymas kuo platesniam žmonių ratui nepriklausomai nuo jų gebėjimų ar negalios. Dažnai pasiekiamumas suprantamas kaip pritaikymas neįgaliesiems, bet tai yra tik siauras sąvokos traktavimas. Kiti sąvokos vertimo variantai – prieinamumas, pritaikymas neįgaliesiems.
Paslaugų dizainas
service design
Veikla, skirta žmonių, infrastruktūros, komunikacijos ir materialiųjų komponenčių, susijusių su paslauga planavimui ir organizavimui, siekiant pagerinti bendrą paslaugos kokybę. Paslaugos kokybė šiame kontekste suprantama kaip sąveikos tarp paslaugos teikėjo ir pirkėjo kokybė, bei bendras pirkėjo patyrimas bet kuriame sąlyčio su paslauga taške. Kiti sąvokos vertimo variantai – paslaugų projektavimas.
Vartotojo patyrimas
user experience, UX
Asmens suvokimas ir reakcija, kurie atsiranda naudojant (arba numatant, planuojant naudoti) produktą, sistemą ar paslaugą. Bendrąja prasme sąvoka taip pat apibrėžia mokslo tyrimų kryptį, nagrinėjančią vartotojo patyrimo procesus bei šiuos procesus supančius reiškinius. Kiti sąvokos vertimo variantai – vartotojo patirtis.