EN
#15min.lt #analitika #ančiuko efektas #ančiuko sindromas #App Camp #atnaujinimas #bendradarbiavimas #bendravimas #Change by Design #co-discovery #darbo skelbimai #Delfi
#Delfi.lt #dizainas #dizaino analizė #dizaino atnaujinimas #dizaino metodai #dizaino šablonas #dizaino vertinimas #E. paslaugų tinkamumo naudotojams metodika #e.paslaugos #efektyvumas #EuroBasket #Facebook #General Tau Theory #geroji praktika #Global Service Jam #google #grafikas #IDEO #idioteka #ieskome dalyviu tyrimui #infodizainas #infografika #informacija #informacijos #informacijos dizainas #informacijos grafika #INOVATELL #interneto bankas #interneto svetainė #iPhone #kalbos aiškumas #Kalėdos #kiek kainuoja #klausimai #Klausimas TAU #krepšinis #Lietuva #Lietuva 2030 #lokacijos paslaugos #mobilieji įrenginiai #mokymai #naudotis #naudotojo sąsaja #navigacija #NK teismas #nuoseklumas #Omnitel #pakeitimai #paprastumas #pasaulinė usability diena #paslaugos patogumas #paslaugų dizainas #patarimai #patikimumas #patogumas #patogumo naudotis tyrimas #personalizacija #personalizavimas #platformos #portalas #prezentacijos skaidrės #programinė įranga #programuotojas #psichologijos teorijos #renginiai #renginių svetainės #savitarna #Sberbank #scenarijus #sistemos pakeitimai #skaitomumas #socialiniai tinklai #spalva #strategijos dokumentas #sveikinimas #teksto aiškumas #tendencijos #terminų naudojimas #tesktas #testavimas #Tim Brown #tinkamumas #tinkamumo revizija #tinkamumo testavimas #tinklalapiai #tinklalapis #tvarkaraštis #UI #UI patterns #usability #usability asociacija #usability expert #usability inspection #usability testas #usability testing #UsabilityLAB #user centered design #user experience #user interface #UX #ux futures #vakarėlis #valstybės pažangos strategija #Valstybės pažangos taryba #vartotojas #vartotojo sąsaja #vartotojų analizė #vartotojų sąveika #vartotojų testavimas #vartotojų tyrimai #Verslo klasė #VGTU #vienodumas #Vilnius #vizualizacija #Vyriausybė #Web akademija #world usability day #world usability day 2011 #world usability day 2012 #WUD 2011 #WUD 2012 #wud 2014 #WUD2010 #WUD2011 #WUD2012 #žmogaus ir kompiuterio sąveika #žmogaus ir roboto sąveika
daugiau mažiau

INOVATELL - kompiuterio valdymas neįgaliesiems be klaviatūros ir pelės back

Lap 04 2013

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras kartu su partneriais iš Lietuvos, Slovėnijos ir Portugalijos, pradėjo įgyvendinti Mokymosi visą gyvenimą programos Naujovių perkėlimo projektą "Inovatyvi bekontaktė technologija mokymuisi visą gyvenimą sunkią negalią turintiems žmonėms" (INOVATELL). Projekto partneriai: UAB Idea Code (Lietuva), Slovėnijos respublikos reabilitacijos institutas (Slovėnija), CRPG (Portugalija).
Šio projekto tikslas - perkelti ir mokymosi visą gyvenimą procese pritaikyti technologinius kompiuterijos sprendimus asmenims, turintiems sunkią fizinę negalią ir stipriai sutrikusias rankų funkcijas, sukuriant ir išbandant kompiuterinio raštingumo mokymo programą valdomą rankų ar galvos gestais, neliečiant įrenginio ekrano ir nenaudojant klaviatūros arba pelės. Projekto tikslui pasiekti suplanuotos šios projekto veiklos:
 • Asmenų, turinčių sunkią negalią ir sutrikusias rankų funkcijas, poreikių ir galimybių naudoti kompiuterinę įrangą analizės vykdymas.
 • Inovatyvaus kompiuterinės įrangos valdymo sprendimo įgyvendinimas.
 • Kompiuterinio raštingumo mokymo programos atranka, pritaikymas ir perkėlimas, panaudojant technologinį bekontaktinio pagalbinio įrankio (toliau INOVATELL) sprendimą.
 • INOVATELL pilotinio išbandymo Lietuvoje, Slovėnijoje ir Portugalijoje įgyvendimas.
 • INOVATELL patirties perdavimas - INOVATELL sprendimo ir jo naudojimo instrukcijų parengimas ir prieigos internete sukūrimas.
 • Informacijos sklaida.
 • Projekto ir kokybės valdymas.
 • Pagrindiniai laukiami projekto rezultatai:
 • Įgyvendinta asmenų, turinčių sunkią negalią ir sutrikusias rankų funkcijas, poreikių ir galimybių naudoti kompiuterinę įrangą analizė.
 • Sukurtas ir pritaikytas kompiuterinės įrangos valdymo sprendimas, įgalinantis asmenis, turinčius sutrikusias rankų funkcijas, naudoti kompiuterį (stacionarų ir planšetinį) neliečiant jo ekrano bei nenaudojant klaviatūros arba pelės.
 • Parengta kompiuterinio raštingumo mokymo programa, pritaikyta asmenims su sunkia fizine negalia.
 • Kompiuterinio raštingumo programa perkelta į mokymosi aplinką, panaudojant INOVATELL technologinį sprendimą.
 • INOVATELL technologinis sprendimas ir mokymo programa išbandyta Lietuvoje, Slovėnijoje ir Portugalijoje.
 • Informacija apie projekto rezultatus paskleista partnerių šalyse ir visoje Europoje, apimant visas suinteresuotąsias šalis: profesinio mokymo, neįgaliųjų profesinės reabilitacijos specialistus, neįgaliuosius, dabdavius bei visą visuomenę.
 • Pasidalinkite..Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone